The Young Ones

Hästtavla föreställande en flock ettåriga lusitanohästar fotograferade i Portugal 2015.

OBS! Bilden beskärs marginellt olika beroende på storlek.

Fler hästtavlor