Rays of Light III

OBS! Bilden beskärs marginellt olika beroende på storlek.

Fler hästtavlor