Integritetspolicy

Integritetspolicy

Allmänt

Denna integritetspolicy beskriver hur Visioon Studio Sweden AB (Hästkonst eller vi) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar personuppgifter. Din integritet är viktig för oss på Hästkonst och vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Visioon Studio Sweden AB (559231-9452), Norra Skogskärrsvägen 5, 441 95 Alingsås, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. För frågor gällande vår integritetspolicy kan du nå oss via e-post kontakt@hastkonst.se.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person, till exempel namn, adress, telefonnummer eller e-postadress. Även krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter som exempelvis IP-nummer räknas som personuppgifter om de kan hänföras till fysiska personer.

Vilka personuppgifter samlas in?

I nedan avsnitt kan du läsa om vilka personuppgifter vi samlar in och vilken laglig grund vi baserar behandlingen på.

Vid beställningar/köp

När du genomför ett köp i vår webbshop behöver vi behandla dina personuppgifter. Sytet med behandlingen är att kunna leverera beställd vara och avisera dig om leverans. För att kunna leverera en beställd vara behöver vi behandla namn, orderinformation (t ex vilka varor som beställts) samt kontaktuppgifter så som adress, e-postadress och telefonnummer. Vi behöver även behandla personuppgifterna för att kunna hantera reklamations- och garantiärenden.

Laglig grund: Fullgörande av köpeavtal.

Via kontaktformuläret

Om du väljer att kontakta oss via kontaktformuläret i webbshoppen samlas namn, e-postadress och tillhörande meddelande i fritext in. Personuppgifterna behandlas i syfte att kunna tillhandahålla den efterfrågade informationen eller förfrågningen som gjorts via kontaktformuläret.

Laglig grund: Intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna besvara din förfrågan till oss.

Hur länge lagras personuppgifterna?

Behandlingen av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning och innebär att lagring av personuppgifter inte sker under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet av behandlingen. Rent praktiskt innebär det att personuppgifter gallras och tas bort när de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller det syfte och ändamål de samlats in för.

Delning och överföring av personuppgifter

Vi kan komma att överföra personuppgifter för nödvändig behandling till andra företag som vi samarbetar med till exempel när det gäller tillverkning och leverans. När dina personuppgifter delas med våra samarbetspartners ska uppgifterna behandlas i enlighet med gällande lagar och regler.

Vi kan enligt lag bli tvingade att lämna personuppgifter till statliga myndigheter så som Polisen eller Skatteverket och vi kommer då att uppfylla dessa krav.

Dina rättigheter

Hästkonst kommer på din begäran eller eget initiativ rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga eller ofullständiga. Du har rätt att begära följande:

  • Tillgång till dina lagrade personuppgifter
  • Rättelse av dina personuppgifter
  • Radering av personuppgifter som inte är nödvändiga för att uppfylla lagkrav
  • Begränsad behandling av dina personuppgifter
  • Dataportabilitet, d.v.s. dina lagrade personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig

Cookies

En cookie är en liten textfil som sparas på din dator, surfplatta eller mobiltelefon när du besöker olika webbplatser. Dessa textfiler kan sedan läsas av webbplatserna och hjälpa till att identifiera dig när du återvänder, vilket ofta används för grundläggande funktioner och annat som förbättrar din användarupplevelse.

Cookies innehåller ingen personlig information utan informationen i textfilerna består av bokstäver och siffror. Även om varje cookie får ett unikt samordningsnummer så kan vi inte se någon personlig information om dig såsom ditt namn eller IP-adress baserat på de cookies som vi samlar in.

Det finns olika typer av cookies:

  • Sessionscookies som sparas tillfälligt på din dator när du besöker vår webbplats och tas bort så fort du stänger ner din webbläsare
  • Permanenta cookies som finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem
  • Förstapartscookies som placeras på din dator av oss i samband med att du surfar in på vår webbplats
  • Tredjepartscookies som ett annat företag placerat på din dator (det är tredjepartscookies som gör att du t.ex. ser annonser på produkter som du tidigare har klickat eller gjort sökningar på)

Cookies kan även komma att användas för att analysera vilka sökningar du gjort och sidor du har besökt på hastkonst.se. Detta sammantaget visar ett generellt sök- och beteendemönster, vilket är information vi använder för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.

Om du önskar att avstå från att cookies används så stängs det av i din webbläsares säkerhetsinställningar. Tillvägagångssättet varierar beroende på vilken webbläsare du har. Det innebär dock att webbplatsens funktionalitet begränsas.

Läs mer om cookies på Post och Telestyrelsens webbplats www.pts.se.

Kontaktinformation

Tveka inte att höra av dig om du har några frågor om denna integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller vill utöva någon av dina rättigheter. Vår kontaktinformation hittar du nedan:

Visioon Studio Sweden AB
Norra Skogskärrsvägen 5
441 95 Alingsås

Telefon: 0734 – 29 72 26
E-post: kontakt@hastkonst.se